ราชาธิปไตยโดยประชานิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชาธิปไตยโดยประชานิยม (อังกฤษ: popular monarchy) เป็นระบบซึ่งชื่อตำแหน่งของกษัตริย์ยึดโยงกับประชาชนแทนที่จะเป็นรัฐ เบลเยียมเป็นประเทศเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในปัจจุบันที่มีราชาธิปไตยโดยประชานิยม พระอิสริยยศกษัตริย์แห่งชาวเบลเยียมจึงไม่ใช่ กษัตริย์แห่งเบลเยียม แต่เป็น กษัตริย์แห่งประชาชนชาวเบลเยียม เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของระบบของเบลเยียมนี้ก็คือ กษัตริย์พระองค์ใหม่จะไม่ได้ขึ้นครองราชย์สืบเนื่องทันทีหลังจากกษัตริย์พระองค์ก่อนหน้าที่เสด็จสวรรคตหรือทรงสละราชสมบัติ แต่ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่จะเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นกษัตริย์ได้โดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ทรงกล่าวคำปฏิญาณตนต่อรัฐธรรมนูญแล้วเท่านั้น