รหัสญาณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รหัสญาณ หรือ สิ่งลึกลับ (อังกฤษ: Occult) คำว่า “Occult” มาจากภาษาลาตินว่า “Occultus” ที่แปลว่า ซ่อนเร้น หรือ ความลับ ที่แปลว่า “ความรู้ในวิชาอันซ่อนเร้น”[1] ในด้านการแพทย์เป็นคำที่มหมายถึงโครงสร้างหรือกระบวนการที่ซ้อนเร้น เช่น “Occult bleed”[2] ที่จะใช้การสังเกตโดยทางอ้อมในการหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง

“Occult” มีความหมายหลายอย่างในภาษาอังกฤษ แต่ที่นิยมกันคือความหมาย “ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ” ที่ตรงกันข้ามกับ “ความรู้ในสิ่งที่วัดได้”[3][4] ที่มักจะใช้กับศาสตร์ บางครั้งก็อาจจะแผลงไปหมายความว่า “ความรู้สำหรับเฉพาะบุคคล” หรือ “ความรู้ที่ต้องซ่อนเร้น” แต่โดยทั่วไปแล้วสำหรับผู้มีความเชื่อในรหัสญาณจะหมายถึงการศึกษาเพื่อเข้าใจในความเป็นจริงของจิตวิญญาณ ที่เลยออกไปจากเหตุผล และจากร่างกาย[5] คำว่า “รหัสญาณ” มีความหมายคลายกับคำว่า “Esotericism” หรือ “arcane” และมักจะใช้แทนกันได้[6][7]

นอกจากนั้นคำว่า “Occult” ยังสามารถใช้กับองค์การหรือสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “รหัสญาณ” และ วรรณกรรม หรือ ปรัชญาที่เกี่ยวกับ “รหัสญาณ” ด้วย

สิ่งลึกลับ คือ สิ่งที่เป็นตำนาน หรือการพบเห็นเช่น เยติ บิ๊กฟุต ซิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่รู้จบ สิ่งนี้คนอาจพบเห็นได้ตามป่า ภูเขา และเรื่องผีเช่น เมดูซ่า (ตะวันตก) คาไมทาจิ (ตะวันออก) เป็นต้น ตามที่แถบนั้นเชื่อกันมา เช่นยุโรป ญี่ปุ่น และอื่น ๆ อย่างเช่น โมอาย สิ่งลึกลับบางอย่างสร้างความกลัวให้กับผู้อื่น เช่นผี เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

  1. Crabb, G. (1927). English synonyms explained, in alphabetical order, with copious illustrations and examples drawn from the best writers. New York: Thomas Y. Crowell Co.
  2. Harvard Medical School Family Health Guide. Harvard Medical School 2005. 1272 pages ISBN 0684863731
  3. Underhill, E. (1974). Mysticism, Meridian, New York.
  4. http://www.icrcanada.org/kundandpara.html
  5. Blavatsky, H. P. (1897). Occultism of the secret doctrine. [Whitefish, Mont.]: Kessinger Publishing, LLC.
  6. Houghton Mifflin Company. (2004). The American Heritage College Thesaurus. Boston: Houghton Mifflin. Page 530.
  7. Wright, C. F. (1895). An outline of the principles of modern theosophy. Boston: New England Theosophical Corp.