ยาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับหน่วยเวลา ยาม สำหรับยามรักษาการณ์ ดูที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ยาม เป็นการนับเวลากลางคืนในประเทศไทยสมัยโบราณ และพบในการพากย์ภาพยนตร์จีนที่เรียกว่า ชั่วยาม โดยในจีนแบ่ง 1 วันเป็น 12 ชั่วยามตามที่บอกไว้ในธงชาติสาธารณรัฐจีน ขณะที่หนึ่งยามของไทยมีค่าประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนี้

  • ยามหนึ่ง หรือ หนึ่งยาม หมายถึง ช่วงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา
  • ยามสอง หรือ สองยาม หมายถึง ช่วงเวลา 21 นาฬิกา ถึง 0 (หรือ24) นาฬิกา
  • ยามสาม หรือ สามยาม หมายถึง ช่วงเวลา 0 (หรือ24) นาฬิกา ถึง 3 นาฬิกา
  • ยามสี่ หรือ สี่ยาม หมายถึง ช่วงเวลา 3 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา

ปัจจุบัน ยาม ใช้ในความหมายว่า ส่วนของวัน เช่น ยามเช้า ยามสาย ยามเที่ยง ยามบ่าย ยามเย็น ยามค่ำ ยามดึก เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]