มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือโยนก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยโยนก)
มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือโยนก
Nation University
ตราประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น
สถาปนา 26 มกราคม พ.ศ. 2531 (ม.โยนก)
ประเภท วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือโยนก เดิมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลำปาง เริ่มแรกก่อตั้งเป็นวิทยาลัยโยนกเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ และได้เปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยโยนก" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549[1][2] โดยมี ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโยนก

การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัยเนชั่น[แก้]

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ดำเนินการโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทุนกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยโยนก แล้วยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งเริ่มเปิดสอนเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2554 โดยดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตภาคเหนือโยนก ตั้งอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยโยนกเดิม ที่จังหวัดลำปาง และ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่เนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด[3]

คณะ[แก้]

มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือโยนก เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได้แก่

 • ปริญญาตรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°15′24″N 99°32′08″E / 18.256598°N 99.535532°E / 18.256598; 99.535532