มหาวิทยาลัยรีไจนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยรีไจนา
University of Regina
UR logo.jpg
คติพจน์ As One Who Serves
สถาปนา พ.ศ. 2454
ประเภท มหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ตั้ง เมืองรีไจนา, รัฐซัสแคตเชวัน, ประเทศแคนาดา
เว็บไซต์ www.uregina.ca

มหาวิทยาลัยรีไจนา (University of Regina) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในรัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา มีนักศึกษาประมาณ 12,800 คน

ประวัติมหาวิทยาลัยรีไจนา[แก้]

มหาวิทยาลัยรีไจนามีต้นกำเนิดจากวิทยาลัยรีไจนา (Regina College) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2454 แรกเริ่มมีนักเรียนเพียง 27 คน ต่อมามีการเปิดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน (University of Saskatchewan) และได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 เงินทุนของมหาวิทยาลัยประจำปี 2550-2551 เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000,000 บาท

คณะที่เปิดสอน[แก้]

Riddell Center

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรีไจนาประกอบด้วย 9 คณะ 25 ภาควิชา มีศูนย์วิจัยและวิทยาเขตรวม 13 แห่ง เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะกายภาพบำบัดและสุขภาพศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย(Faculty of Graduate Studies and Research) โดยการประสานความร่วมมือกับคณะข้างต้น

วิทยาลัยในเครือ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฟิร์สเนชั่นแห่งแคนาดา
 • มหาวิทยาลัยเฟิร์สเนชั่นแห่งแคนาดา (First Nations University of Canada)
 • วิทยาลัยแคมเปียน (Campion College)
 • วิทยาลัยลูเธอร์ (Luther College) - เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 500 คน คณาจารย์ประมาณ 30 คน

สมาคมนักเรียนไทยแห่งมหาวิทยาลัยรีไจนา[แก้]

สมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนไทยหรือผู้สนใจในวัฒนธรรมไทย ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยสมาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒธรรมเป็นประจำทุกๆปี และได้รับการตอบรับที่ดีจาก นักศึกษาและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยรวมทั้งชาวเมืองรีไจนา ปัจจุบันมีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ 30 คน ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]