ภูมิบุตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภูมิบุตร (ภาษามาเลย์: Bumiputera หรือ Peribumi แปลว่า "ลูกของแผ่นดิน") หมายถึงชาวมาเลเซียดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงชาวออรัง อัสลิ (Orang Asli)​ ซึ่งเป็นชาวเผ่าดั้งเดิมของคาบสมุทรมะละกาและของซาบาห์และซาราวัก แต่ไม่รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนหรืออินเดีย ทั้งนี้ ภูมิบุตรในปัจจุบันยังรวมถึงชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามซึ่งอพยพมาจากอินโดนีเซียอีกด้วย

ชาวมาเลเซียภูมิบุตรจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติตาม "นโยบายเศรษฐกิจใหม่" หรือ New Economic Policy (NEP) ซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อปี 2513