ฟาฏิมะฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ท่านหญิงฟาฏิมะหฺ หรือ ท่าหญิงฟาฏิมะห์ ธิดาศาสนทูตมุฮัมมัด และมารดาศรัทธาชนท่านหญิงคอดีญะหฺ เป็นภรรยาของอิมามอะลี บินอะบีฏอลิบ เสียชีวิตในมะดีนะหฺ ปีฮิจญ์เราะหฺศักราชที่ 10 หลังบิดาเพียง 6 เดือน

ท่านหญิงฟาฏิมะหฺ เป็นสตรีที่มีความสำคัญมากที่สุดในศาสนาอิสลาม นางไม่เพียงแต่เป็นธิดาของศาสนทูตอิสลาม นางยังเป็นมารดาของอิมามฮะซัน และอิมามฮุเซน ผู้ซึ่งมีบุตรหลานเป็นอิมามและบุคคลสำคัญมากมาย

ท่านหญิงฟาติมะห์ มีบุตรและธิดารวมกันแล้ว4คน ได้แก่ ท่านอิมามฮะซัน อิมามฮุเซน ท่านหญิงซัยนับ และท่านหญิงอุมมุลกุลซุม ท่านนั้นเสียมารดา(ท่านหญิงคอิยะฮ์) ตั้งแต่ยังเด็ก แล้วท่านก็เป็นผู้คอยปรนนิบัตรบิดาทุกอย่าง ท่านจึงได้สมยานมว่า "มารดาของผู้เป็นบิดา" หมายความว่าท่านนั้นคอยดูแลท่านนบีมูฮัมหมัดทุกอย่าง