แพลไมราอะทอลล์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พอลไมราอะทอลล์)
แพลไมราอะทอลล์

แพลไมราอะทอลล์ (อังกฤษ: Palmyra Atoll เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /pælˈmaɪrə/) เป็นเกาะอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน มีพื้นที่มั้งหมด 11.9 ตารางกิโลเมตร มีจุดสูงสุดที่ 2 เมตร มีเกาะประมาณ 50 เกาะที่มีผักและมะพร้าวขึ้นอยู่บนเกาะ มีสนามบินอยู่หนึ่งแห่ง และมีท่าเรืออยู่ที่ลากูนตะวันตก

ในอดีตแพลไมราอะทอลล์เป็นอาณานิคมของอาณาจักรฮาวายต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้ยึดหมู่เกาะแห่งนี้ไปจากฮาวาย มีการสร้างถนนซึ่งสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2