พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จุลจิตรกรรม "พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์" จากพระวรสารรับบิวลาจากคริสต์ศตวรรษที่ 6 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน

พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์[1] (อังกฤษ: Ascension of Jesus) เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูลอยขึ้นสวรรค์ต่อหน้าอัครทูตของพระองค์หลังจากที่คืนพระชนม์ และเมื่อขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ไปประทับอยู่ทางขวาของพระบิดา พระเยซู สิ้นพระชนม์ราว ค.ศ. 30 ในจดหมายของนักบุญเปาโล (ราว ค.ศ. 56-ค.ศ. 57)[2] เปาโลอัครทูต บรรยายพระเยซูบนสวรรค์และใน "การเสด็จสู่แดนผู้ตาย"[3]ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงการขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเป็นครั้งแรก แต่การอ้างอิงที่มีอิทธิพลที่สุดตามการกล่าวอ้างของโรเบิร์ต ดับเบิลยู ฟังค์ (Robert W. Funk) มาจาก[4]กิจการ 1:1 -11 ที่กล่าวว่าร่างของพระเยซูถูกนำขึ้นสู่สวรรค์สี่สิบวันหลังจากที่คืนพระชนม์โดยมีอัครทูตเป็นพยานหลังจากที่มี "พระมหาบัญชา" (Great Commission) ใน "การเสด็จมาครั้งที่สอง" (Second Coming) ในพระวรสารนักบุญลูกา "การเสด็จขึ้นสวรรค์"[5] เกิดขึ้นในค่ำวันอาทิตย์อีสเตอร์[6] ส่วนพระวรสารนักบุญยอห์น (ราว ค.ศ. 90-ค.ศ. 100)[7]กล่าวว่าพระเยซูเสด็จกลับไปยังพระบิดา[8] ในพระวรสารนักบุญเปโตร (ราว ค.ศ. 90-ค.ศ. 110)[7]กล่าวว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรรค์แลประทับทางขวาของพระผู้เป็นเจ้า[9] ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (ราว ค.ศ. 90-ค.ศ. 100)[7] กล่าวว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ใด[10] ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 (ราว ค.ศ. 90-ค.ศ. 140)[7]บรรยายว่าทรงถูกนำขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งโรจน์[11] ในบทสุดท้าย (ดู มาระโก 16) ของมาระโกผู้นิพนธ์พระวรสารรวมบทสรุปของ ลูกาเกี่ยวกับการคืนพระชนม์และบรรยายการที่ทรงถูกนำขึ้นสู่สวรรค์และการประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า[12]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน อังกฤษ-ไทย, หน้า 2267
 2. Stephen L Harris, Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985. p. 321
 3. โรมัน 10:5 -7
 4. The account in Acts was originally in Luke-Acts. The Ascension account in Luke came later, possibly after the text had been split in to Luke's gospel and Acts. Mark's reference to the Ascension is based on Luke, part of the traditional ending, written in the second century and added onto Mark. Robert W. Funkand the Jesus Seminar. The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus. HarperSanFrancisco. 1998.
 5. ลูกา 24:51
 6. Robert W. Funk and the Jesus Seminar. The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus. HarperSanFrancisco. 1998. "Empty Tomb, Appearances & Ascension" p. 449-495.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Stephen L Harris, Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.
 8. ยอห์น 20:17
 9. 1 เปโตร 3:21 -22
 10. เอเฟซัส 4:7 -13
 11. 1 ทิโมธี 3:16
 12. มาระโก 16:19

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์