พระสนมซุกกี จากตระกูลปาร์ค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสนมซุกกี

พระนาม 수빈 박씨
ราชวงศ์ โชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2313
สวรรคต พ.ศ. 2365
พระบิดา ปาร์คจุนวาน
พระมารดา ฮูหยินวอน
พระราชสวามี พระเจ้าจองโจ แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน
พระโอรส/ธิดา พระเจ้าซุนโจ,องค์หญิงซุกซอน

สนมซุกกี ตระกูลปาร์ค พระสนมในพระเจ้าจองโจ (Royal Noble Consort Su of the Park clan ,수빈 박씨, 1770-1822) เป็นพระสนมองค์สุดท้ายในพระเจ้าจองโจ เดิมพระนางเป็นธิดาของปาร์คจุนวาน และฮูหยินวอน

พระนางมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติกับพระเจ้าจองโจ 2 พระองค์ คือ พระเจ้าซุนโจ และองค์หญิงซุกซอน พระนางสิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1822 (พ.ศ. 2365) ขณะพระชนม์เพียง 52 พรรษา