พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
(วุฒิชัย วชิรเมธี)
ว.วชิรเมธี
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
เกิด 29 มกราคม พ.ศ. 2516
อายุ 41 ปี 361 วัน
อุปสมบท 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พรรษา 20 ปี 260 วัน
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. 9,
ศศ.บ., พธ.ม.

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง[1] หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (29 มกราคม พ.ศ. 2516 —) เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม

ประวัติ[แก้]

ชีวิตสมณเพศ[แก้]

พระมหาวุฒิชัยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ โดยมี พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์[2] ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร[3]

การศึกษา[แก้]

ผลงานสำคัญ[แก้]

 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพระปกเกล้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น
 • วิทยากรบรรยายธรรมตามสถาบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • บรรณาธิการวารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์
 • วิทยากรพิเศษบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • ประธานกลุ่มธรรมะการ์ตูน (ผลิตการ์ตูนแมนิเมชั่น ชุด “พุทธประวัติ” เพื่อทูลเกล้าในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 • ผู้เขียนตำราหมวดวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กรรมการตรวจนักธรรม บาลี สนามหลวง
 • เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ อาทิ เนชั่นสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ ชีวจิต ศักดิ์สิทธิ์ WE, HEALTH & CUISINE, Secret เป็นต้น
 • เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) อันเป็นสถาบันที่ศึกษา วิจัย ภาวนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ภายใต้หลักการ "พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก" และมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ท่านมีเว็บไซต์ www.dhammatoday.com เพื่อเป็นวัดออนไลน์ในโลกเสมือนจริงทางอินเทอร์เน็ต และสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากมาย อาทิ Facebook, Twitter เป็นต้น
 • เป็นวิทยากรรับเชิญหลายรายการ อาทิ ที่นี่หมอชิต (ช่อง 7), ธรรมะติดปีก (ทีวีไทย), Club7 (ช่อง 7), ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), การเดินทางของความคิด (96.5FM คลื่นความคิด) เป็นต้น

คำสอนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์[แก้]

 • ฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าการฆ่าคน[4]
 • คนสมัยก่อนเหาะได้ อย่างมงายในวิทยาศาสตร์[5]
 • เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย[6][7]
 • อร่อยจนลืมกลับวัด[8]

ผลงานการประพันธ์[แก้]

ผลงานหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ภาษาไทย[แก้]

 • ดีเอ็นเอ ทางวิญญาณ
 • ปรัชญาหน้ากุฏิ
 • คิดอย่างเซ็น
 • ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินทปัญหา
 • ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา
 • พระสงฆ์กับทางออกจากทุกขสัจของสังคม
 • ครูกัลยาณมิตรของชีวิตดีงาม
 • อารยมรรคา : มรรควิธีเพื่อชีวิตดีงาม
 • พระพุทธคุณ 100 บาท
 • กรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม
 • กำลังใจแด่ชีวิต
 • ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน
 • ธรรมะติดปีก
 • ธรรมะหลับสบาย
 • ธรรมะดับร้อน
 • ธรรมะบันดาล
 • ธรรมะรับอรุณ
 • ธรรมะราตรี
 • ธรรมะทำไม
 • ธรรมะเกร็ดแก้ว
 • ธรรมะสบายใจ
 • ธรรมะทอรัก
 • ธรรมะงอกงาม
 • ธรรมะน้ำเอก
 • ธรรมะคลายใจ
 • ธรรมะพารวย
 • ธรรมะศักดิ์สิทธิ์
 • คนสำราญงานสำเร็จ
 • สบตากับความตาย
 • เชิญตะวัน
 • มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
 • ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง
 • เรารักแม่
 • หนังสือธรรมะชาล้นถ้วย
 • ลายแทงแห่งความสุข
 • มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
 • รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
 • เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู
 • งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
 • ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย
 • Love Analysis 1&2
 • เข็นธรรมะขึ้นภูเขา
 • ตะแกรงร่อนทอง
 • ว่ายทวนน้ำ (เขียนร่วมกับพระไพศาล วิสาโล)
 • ธรรมา ค้าขึ้น
 • ธรรมาธิปไตย
 • การเดินทางของความคิด (ร่วมกับสรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อารียา สิริโสดา)
 • หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ[แก้]

แปลโดยนพมาศ แววหงส์

 • Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)
 • Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย)
 • Love Management (ธรรมะทอรัก)
 • Mind Management (ธรรมะสบายใจ)

จุดเริ่มต้นของ"ธรรมะอินเทรนด์"[แก้]

ในปี พ.ศ. 2547ท่าน ว.วชิรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกมาสู่สายตาประชาชนแล้วปรากฏว่า ได้รับความนิยมมาก จึงได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอีก 2 เล่มคือ ธรรมะหลับสบายและธรรมะดับร้อน'ซึ่งทั้งหมด ล้วนได้รับความนิยมเป็ยอย่างสูง จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง 3 เล่ม จึงทำให้ช่อง 3นำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมานิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากเรียกว่าธรรมะอินเทรนด์ หรือ ธรรมะติดปีก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]