พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
(วุฒิชัย วชิรเมธี)
ว.วชิรเมธี
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
เกิด 29 มกราคม พ.ศ. 2516
อายุ &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 ปี &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 วัน
อุปสมบท 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พรรษา &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 ปี &&&&&&&&&&&&0349.&&&&&0349 วัน
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. 9,
ศศ.บ., พธ.ม.

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง[1] หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี (29 มกราคม พ.ศ. 2516 —) เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม

ประวัติ[แก้]

ชีวิตสมณเพศ[แก้]

พระมหาวุฒิชัยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมา ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ โดยมี พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์[2] ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร[3]

การศึกษา[แก้]

ผลงานสำคัญ[แก้]

 • อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพระปกเกล้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น
 • วิทยากรบรรยายธรรมตามสถาบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • บรรณาธิการวารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์
 • วิทยากรพิเศษบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • ประธานกลุ่มธรรมะการ์ตูน (ผลิตการ์ตูนแมนิเมชั่น ชุด “พุทธประวัติ” เพื่อทูลเกล้าในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 • ผู้เขียนตำราหมวดวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กรรมการตรวจนักธรรม บาลี สนามหลวง
 • เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ อาทิ เนชั่นสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ ชีวจิต ศักดิ์สิทธิ์ WE, HEALTH & CUISINE, Secret เป็นต้น
 • เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) อันเป็นสถาบันที่ศึกษา วิจัย ภาวนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ภายใต้หลักการ "พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก" และมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ท่านมีเว็บไซต์ www.dhammatoday.com เพื่อเป็นวัดออนไลน์ในโลกเสมือนจริงทางอินเทอร์เน็ต และสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากมาย อาทิ Facebook, Twitter เป็นต้น
 • เป็นวิทยากรรับเชิญหลายรายการ อาทิ ที่นี่หมอชิต (ช่อง 7), ธรรมะติดปีก (ทีวีไทย), Club7 (ช่อง 7), ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), การเดินทางของความคิด (96.5FM คลื่นความคิด) เป็นต้น

คำสอนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์[แก้]

 • ฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าการฆ่าคน[4]
 • คนสมัยก่อนเหาะได้ อย่างมงายในวิทยาศาสตร์[5]
 • เงินงอกงาม เพื่อธรรมงอกเงย[6][7]
 • อร่อยจนลืมกลับวัด[8]

ผลงานการประพันธ์[แก้]

ผลงานหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ภาษาไทย[แก้]

 • ดีเอ็นเอ ทางวิญญาณ
 • ปรัชญาหน้ากุฏิ
 • คิดอย่างเซ็น
 • ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินทปัญหา
 • ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา
 • พระสงฆ์กับทางออกจากทุกขสัจของสังคม
 • ครูกัลยาณมิตรของชีวิตดีงาม
 • อารยมรรคา : มรรควิธีเพื่อชีวิตดีงาม
 • พระพุทธคุณ 100 บาท
 • กรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม
 • กำลังใจแด่ชีวิต
 • ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน
 • ธรรมะติดปีก
 • ธรรมะหลับสบาย
 • ธรรมะดับร้อน
 • ธรรมะบันดาล
 • ธรรมะรับอรุณ
 • ธรรมะราตรี
 • ธรรมะทำไม
 • ธรรมะเกร็ดแก้ว
 • ธรรมะสบายใจ
 • ธรรมะทอรัก
 • ธรรมะงอกงาม
 • ธรรมะน้ำเอก
 • ธรรมะคลายใจ
 • ธรรมะพารวย
 • ธรรมะศักดิ์สิทธิ์
 • คนสำราญงานสำเร็จ
 • สบตากับความตาย
 • เชิญตะวัน
 • มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
 • ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง
 • เรารักแม่
 • หนังสือธรรมะชาล้นถ้วย
 • ลายแทงแห่งความสุข
 • มองลึก นึกไกล ใจกว้าง
 • รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
 • เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู
 • งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
 • ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย
 • Love Analysis 1&2
 • เข็นธรรมะขึ้นภูเขา
 • ตะแกรงร่อนทอง
 • ว่ายทวนน้ำ (เขียนร่วมกับพระไพศาล วิสาโล)
 • ธรรมา ค้าขึ้น
 • ธรรมาธิปไตย
 • การเดินทางของความคิด (ร่วมกับสรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อารียา สิริโสดา)
 • หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ[แก้]

แปลโดยนพมาศ แววหงส์

 • Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)
 • Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย)
 • Love Management (ธรรมะทอรัก)
 • Mind Management (ธรรมะสบายใจ)

จุดเริ่มต้นของ"ธรรมะอินเทรนด์"[แก้]

ในปี พ.ศ. 2547ท่าน ว.วชิรเมธีได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกมาสู่สายตาประชาชนแล้วปรากฏว่า ได้รับความนิยมมาก จึงได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอีก 2 เล่มคือ ธรรมะหลับสบายและธรรมะดับร้อน'ซึ่งทั้งหมด ล้วนได้รับความนิยมเป็ยอย่างสูง จากกระแสความนิยมของหนังสือทั้ง 3 เล่ม จึงทำให้ช่อง 3นำเนื้อหาจากธรรมะติดปีกมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จากจุดนี้เองทำให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมานิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากเรียกว่าธรรมะอินเทรนด์ หรือ ธรรมะติดปีก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]