รายชื่อพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพประกอบ ชื่อพระพุทธรูป สถานที่ประดิษฐาน จังหวัด หมายเหตุ
พระพุทธอนันตภูมิ สุคุตโต (หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ) วัดสระลงเรือ กาญจนบุรี
พระแก้วดอนเต้า.jpg พระแก้วดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง (กุฏิพระแก้ว) จังหวัดลำปาง (เกาะคา) ในพิธีแห่สลุงหลวงทุกๆ ปี จะมีการอัญเชิญองค์พระแก้วดอนเต้าออกให้ประชาชนได้สรงน้ำ
Phra KeawChiangSean.jpg พระแก้วเชียงแสน หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
Phra Kandhararasadara.jpg พระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หอพระคันธารราษฎร์) กรุงเทพมหานคร
พระคันธาวาส.jpg พระคันธาวาส วัดพระเมรุราชิการาม (วิหารน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Pic 1v1.jpg พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จังหวัดลพบุรี
พระฝาง.gif พระฝาง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
IMG 0031a.jpg พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าแข้งคม.jpg พระเจ้าแข้งคม วัดศรีเกิด จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าทองทิพย์ น่าน.jpg พระเจ้าทองทิพย์ (น่าน) วัดสวนตาล จังหวัดน่าน
พระเจ้าทองทิพย์ เชียงราย.jpg พระเจ้าทองทิพย์ (เชียงราย) วัดพระเจ้าทองทิพย์ จังหวัดเชียงราย
พระเจ้าทันใจ น่าน.jpg พระเจ้าทันใจ (น่าน) วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
Lampanglaung2.JPG พระเจ้าทันใจ (ลำปาง) วัดพระธาตุลำปางหลวง (วิหารหลวง) จังหวัดลำปาง (เกาะคา)
Hariphunchai.JPG พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
Phrabattakpha.JPG พระเจ้าทันใจ วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน
Chediluang1.JPG พระเจ้าทันใจ วัดเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
Nongpoeng.JPG พระเจ้าทันใจ วัดพระนอนหนอนผึ้ง วัดพระนอนหนอนผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
Watpadara.JPG พระเจ้าทันใจ วัดป่าดาราภิรมย์ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่
Maepuka.JPG พระเจ้าทันใจ วัดพระนอนแม่ปูคา วัดพระนอนแม่ปูคา จังหวัดเชียงใหม่
Suthon.JPG พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีเขต วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีเขต จังหวัดแพร่
พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง01.jpg พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก
Chediluang.JPG พระเจ้าทันใจพุทธชัยญาณรังสี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าปันตอง.JPG พระเจ้าปันตอง วัดผ้าขาวป้าน จังหวัดเชียงราย (เชียงแสน)
พระเจ้าเม็งราย.jpg พระเจ้าเม็งราย วัดพระเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าล้านทอง วัดพระแก้ว.jpg พระเจ้าล้านทอง วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
พระเจ้าใหญ่ วัดหงส์.jpg พระเจ้าใหญ่ วัดหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (พุธไธสง)
พระฉันสมอ.jpg พระฉันสมอ วัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
พระชัยนวรัตน์ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
Phra Chutidharmanarasapa.jpg พระชุติธรรมนราสพ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
พระแซกคำ.jpg พระแซกคำ วัดคฤหบดี กรุงเทพมหานคร
พระทวารวดี โคกปีบ.jpg พระทวารวดี (โคกปีป) สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกปีบ (หอพระทวารวดี) จังหวัดปราจีนบุรี
พระทวารวดี เขางู.jpg พระทวารวดี (เขางู) วัดเขางู (ถ้ำฤๅษี) จังหวัดราชบุรี
พระทศพลญาณ.jpg พระทศพลญาณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
Phra NakSawasRuenKeaw.jpg พระนาคสวาดิเรือนแก้ว หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
พระนิรันตราย.jpg พระนิรันตราย หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
พระนิรันตรายจำลอง.jpg พระนิรันตราย (จำลอง) วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
พระประธานวัดนางนอง.jpg พระประธานวัดนางนอง วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร มีชื่อจริงคือ พระพุทธมหาจักรพรรดิ
พระประธานในพระอุโบสถวัดระฆัง.jpg พระประธานยิ้มรับฟ้า วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
LuangPhoTho0609pano.jpg พระปาเลไลยก์ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระพนัสบดี1.jpg พระพนัสบดี บ้านสกุลเสถียร จังหวัดชลบุรี (พนัสนิคม)
1235398248thongdeelopburi.jpg พระพนัสบดี ศรีทวารวดี วัดพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี
พระพวย.jpg พระพวย วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (วิหารเขียน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระพุทธจุฬารักษ์วัดราชสิทธิ.jpg พระพุทธจุฬารักษ์ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธโคดม.jpg พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
พระพุทธโคดมศรีศากยมุนี.jpg พระพุทธโคดมศรีศากยมุนี วัดยางโทน จังหวัดอุตรดิตถ์
พระพุทธเฉลิมสิริราช (พระแก้วหยกเชียงใหม่) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (ซุ้มจระนำทิศตะวันออก) จังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธชัมพูนุช.jpg พระพุทธชัมภูนุท มหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
2013 Phra Buddha Chinnarat 01.jpg พระพุทธชินราช (พิษณุโลก) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินราช จำลอง.JPG พระพุทธชินราช (จำลอง) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธชินราชวโรวาทธรรมจักร อัครปฐมเทศนานราศราบพิตร.jpg พระพุทธชินราชวโรวาทธรรมจักร
อัครปฐมเทศนานราศราบพิตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วิหารทิศใต้มุขหน้า)
กรุงเทพมหานคร
พระประธาน วัดบวรนิเวศ.jpg พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ.jpg พระพุทธชินสีห์มุนีนาถอุรคอาสนบัลลังก์
อุทธังทิศภาคนาคปรกดิลกภพบพิตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วิหารทิศตะวันตกมุขหน้า)
กรุงเทพมหานคร
PhraBuddhaTreeLokachet.jpg พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
Ayutwpananchoeng0506c.jpg พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนัญเชิง) วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระพุทธไตรรัตนนายก (จำลอง) (วัดนครหลวง) วัดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Wat Kalaya.jpg พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
Paragraph 2 235.jpg พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดอุภัยภาติการาม) วัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระพุทธทักษิณ.jpg พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม จังหวัดนราธิวาส
วัดไตรมิตรวิทยาราม Wat Traimit WIttayaram (6).jpg พระพุทธทศพลญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
(พระอุโบสถ)
กรุงเทพมหานคร
PhraBuddhaDeva Pratimakorn.JPG พระพุทธเทวปฏิมากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(พระอุโบสถ)
กรุงเทพมหานคร
Wthepthidaramluangphorkhao.jpg พระพุทธเทววิลาส วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธธรรมาธิปกบพิตร.jpg พระพุทธธรรมาธิปกบพิตร วัดบวรนิเวศวิหาร (พิพิธภัณฑ์ภ.ป.ร.) กรุงเทพมหานคร
Wat Arun 04 Photo D Ramey Logan.jpg พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
Buddha dvaravatistyle.jpg พระพุทธนรเชษฐ์เศวตอัศมมัยมุนีศรีทวารวดีปูชนียบพิตร วัดพระปฐมเจดีย์ (ลานชั้นลดด้านทิศใต้) จังหวัดนครปฐม
พระพุทธนรสีห์.jpg พระพุทธนรสีห์ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร
พระพุทธนรสีห์น้อย.jpg พระพุทธนรสีห์ (จำลอง) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม (วิหารสมเด็จส.ผ.) กรุงเทพมหานคร
พระประธานวัดชนะ.jpg พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระพุทธนราสภะ.jpg พระพุทธนราสภะ วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธนวราชบพิตร2.jpg พระพุทธนวราชบพิตร ศาลากลางจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร
พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส.jpg พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน)
พระพุทธนฤมิตร.jpg พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธนันทบุรี.jpg พระพุทธนันทมุนีศรีศากยมุนี วัดพระธาตุช้างค้ำ จังหวัดน่าน
พระพุทธนาคน้อย.jpg พระพุทธนาคน้อย วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พระพุทธนาราวันตบพิตร.jpg พระพุทธนาราวันตบพิตร วัดบวรนิเวศวิหาร (พิพิธภัณฑ์ภ.ป.ร.) กรุงเทพมหานคร
BhuddaWatnahparmeru.jpg พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระพุทธนิรโรคันตราย.jpg พระพุทธนิรโรคันตราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์.jpg พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์
สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
(พระมหาธาตุนภเมทนีดล)
จังหวัดเชียงใหม่
Phra BuddhaBoosayarattanaChakrapadi.jpg พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
(เดิมประดิษฐาน ณ พระพุทธรัตนสถาน)
กรุงเทพมหานคร
พระบุษรัตน์น้อย.jpg พระพุทธบุษรัตน์น้อย หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
พระพุทธปฏิมากร.jpg พระพุทธปฏิมากร วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
พระพุทธปฏิมาแก้วผลึก.jpg พระพุทธปฏิมาแก้วผลึก - กรุงเทพมหานคร
พระพุทธปริตร หอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
พระพุทธปัญญาอัคคะ.jpg พระพุทธปัญญาอัคคะ วัดบวรนิเวศวิหาร (วิหารเก๋ง) กรุงเทพมหานคร
Wat Pho (Temple of the Reclining Buddha, Bangkok) Statue 07.jpg พระพุทธปาลิไลยภิรัติไตรวิเวก
เอกจาริกสมาจารวิมุตติญาณบพิตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วิหารทิศเหนือมุขหน้า)
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธเพชรญาณ.jpg พระพุทธเพชรญาณ หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
Jadebuddha.jpg พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระแก้วน้อย.jpg พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
Emerald buddha2.jpg พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 เดือน 8(วันเข้าพรรษา) และเดือน 12 (หลังวันลอยกระทงเพียง 1 วัน) จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงขององค์พระแก้วมรกตอยู่เสมอ โดยมี 3 เครื่องทรง คือ เครื่องทรงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมากร.jpg พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมากร วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
เขาชีจรรย์.jpg พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา หน้าผาเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี (บางละมุง)
Phra Buddha Maha Suvarna Patimakorn, Wat Trai Mit, Bangkok.jpg พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม
(พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร)
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธมารวิชัยอภัยปรปักษ์ อัครพฤกษ์โพธิภิรมย์อภิสมพุทธบพิตร.jpg พระพุทธมารวิชัยอภัยปรปักษ์
อัครพฤกษ์โพธิภิรมย์อภิสมพุทธบพิตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วิหารทิศตะวันออกมุขหน้า)
กรุงเทพมหานคร
PhraBuddhaYotfaChulalok2.jpg พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
พระหยกเชียงราย.jpg พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล (พระหยกเชียงราย) วัดพระแก้วงามเมือง (หอพระหยก) จังหวัดเชียงราย
พระพุทธรูปศิลา.jpg พระพุทธรูปศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ทุ่งเสลี่ยม)
พระศิลาขาว.jpg พระพุทธรูปศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ (พระอุโบสถ) จังหวัดนครปฐม
PhraBuddhaLoedlahNapalai2.jpg พระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธโลกนาถราชมหาสมมติวงศ์.jpg พระพุทธโลกนาถราชมหาสมมติวงศ์
องค์อนันตญาณสัพพัญญูสยัมภูพุทธบพิตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วิหารทิศตะวันออกมุขหลัง)
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธวชิรญาณ.jpg พระพุทธวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร (วิหารเก๋ง) กรุงเทพมหานคร
พระวชิรมงกุฎ.jpg พระพุทธวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธศาสดามหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทานบุราณสุคตบพิตร.jpg พระพุทธศาสดามหากรุณาธิคุณ
สุนทรธรรมทานบุราณสุคตบพิตร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(ศาลาการเปรียญ)
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธสิริกิติ์.jpg พระพุทธสิริกิติทีฆายุมงคล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
(พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ)
จังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธสิหังค์.jpg พระพุทธสิหังคปฏิมากร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธสิหิงค์.jpg พระพุทธสิหิงค์ (กรุงเทพ) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
(พระที่นั่งพุทไธสวรรย์)
กรุงเทพมหานคร
พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่.jpg พระพุทธสิหิงค์ (เชียงใหม่) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
(วิหารลายคำ)
จังหวัดเชียงใหม่
พระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.jpg พระพุทธสิหิงค์ (นครศรีธรรมราช) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
(หอพระพุทธสิหิงค์)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระพุทธสิหิงค์ พระปฐม.jpg พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) (นครปฐม) วัดพระปฐมเจดีย์ (วิหารหลวง) จังหวัดนครปฐม
พระพุทธสิหิงค์ ชลบุรี.jpg พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี
พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติทีฆายุมงคล วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PhraBuddhaSretthamunee.jpg พระพุทธเสรฏฐมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (ศาลาการเปรียญ) กรุงเทพมหานคร
ฺBuddhaSothorn.jpg พระพุทธโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Reclining buddha Wat pho2.JPG พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วิหารพระพุทธไสยาสน์)
กรุงเทพมหานคร
พระนอน วัดป่าโมก.jpg พระพุทธไสยาสน์ (ป่าโมก) วัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ป่าโมก)
Jaksi.jpg พระพุทธไสยาสน์ (พระนอนจักรสีห์) วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร.jpg พระพุทธอนันตคุณอดุลยบพิตร วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
พระพุทธอังคีรส.jpg พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
Phra Buddha Maha Nawamin Sakayamuni Sri Wisetchaichan.jpg พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
พระมหานาคชินะ.jpg พระมหานาคชินะ วัดบวรนิเวศวิหาร (พิพิธภัณฑ์ภ.ป.ร.) กรุงเทพมหานคร
พระมหาพุทธพิมพ์.jpg พระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง (ไชโย)
ร่วงโรจนฤทธิ์.jpg พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส
มหาวชิราวุธปูชนียบพิตร
วัดพระปฐมเจดีย์ (วิหารทิศเหนือ) จังหวัดนครปฐม
Phutthamonthon 001.jpg พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
PhraSriSakayamunee.jpg พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (วิหารหลวง) กรุงเทพมหานคร
พระศรีศาสดา.jpg พระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร (วิหารพระศาสดา) กรุงเทพมหานคร
พระศรีสรรเพชญ์.jpg พระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
พระศรีสรรเพ็ช.jpg พระศรีสรรเพชญดาญาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ)
กรุงเทพมหานคร
พระศรีสองเมือง อุทยานแห่งชาติขุนแจ (ดอยนางแก้ว) จังหวัดเชียงราย (เวียงป่าเป้า)
พระศรีสามเมือง.jpg พระศรีสามเมือง อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (ดอยขุนตาล) จังหวัดลำพูน (แม่ทา)
พระสักยสิงห์.jpg พระศากยสิงห์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (พระระเบียง) กรุงเทพมหานคร
พระศาสดา.JPG พระศาสดา วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
พระศิลา.jpg พระศิลา วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธนินทนาถ.jpg พระพุทธสมุทรนินนาท วัดบวรนิเวศวิหาร (พิพิธภัณฑ์ภ.ป.ร.) กรุงเทพมหานคร
PhrasamBuddhaPannii2.jpg พระสัมพุทธพรรณี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
พระสัมพุทธพรรณี วัดราชา.jpg พระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
พระสัมพุทธมุนี.JPG พระสัมพุทธมุนี วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระพุทธวชิรมงกุฎ.jpg พระพุทธสิริ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
S5000088re.jpg พระสิทธารถ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
พระสุรภีพุทธพิมพ์.jpg พระสุรภีพุทธพิมพ์ วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
พระพุทธสุวรรณเขต.jpg พระสุวรรณเขต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระเสกรวงข้าว3.jpg พระเสกรวงข้าว หอพระสุราลัยพิมาน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
พระเสฏฐตมมุนี.jpg พระเสฏฐตมมุนี วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
พระเสตังคมณี1.jpg พระเสตังคมณี วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
Phra Serm.jpg พระเสริม วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
พระแสน เชียงแตง.jpg พระแสน (เชียงแตง) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร
พระแสน วัดปทุม.jpg พระแสน (มหาไชย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
Phra Sai.JPG พระใส วัดโพธิ์ชัย หนองคาย
พระไสยา รร.วัดราชา.jpg พระไสยา โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
พระไสยา วัดบวร.jpg พระไสยา วัดบวรนิเวศวิหาร (วิหารพระศาสดามุขหลัง) กรุงเทพมหานคร
Phra Buddha Sukosamrit Uttaraditmuni 3.jpg พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
Mingmuang.jpg พระมงคลมิ่งเมือง เขาดานพระบาท จังหวัดอำนาจเจริญ
หลวงพ่อสามเสน.jpg หลวงพ่อสามเสน สถานีตำรวจนครบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
Saensae.jpg พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง
พระหริภุญชัยโพธิสัตว์.jpg พระหริภุญชัยโพธิสัตว์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (พระระเบียง) กรุงเทพมหานคร
พระเหลือ.jpg พระเหลือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วิหารพระเหลือ) จังหวัดพิษณุโลก
หลวงพ่อดำ วัดสุทัศน์.jpg หลวงพ่อดำ วัดสุทัศนเทพวราราม (ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช) กรุงเทพมหานคร
พระดุสิต.jpg หลวงพ่อดุสิต วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
Buddhatho.jpg หลวงพ่อโต (บางพลี) วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี)
Wat Intharawihan 01.jpg หลวงพ่อโต (วัดอินทร์) วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อบ้านแหลม.jpg หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
หลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อพัฒน์ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
1255941744.jpg หลวงพ่อเพชร (วัดท่าหลวง) วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
Luang Pho Phet (Wat Tha Thanon).jpg หลวงพ่อเพ็ชร (วัดท่าถนน) วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์
PraMongKolBohPit.jpg พระมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อพระร่วงทองคำ.jpg พระร่วงทองคำ วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อวัดเขาตะเครา.jpg หลวงพ่อวัดเขาตะเครา วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี (บ้านแหลม)
หลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม.jpg หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม (สามพราน)
พระแจ้ง.jpg พระแจ้ง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
พระอินทร์แปลง.JPG พระอินทร์แปลง วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูเพิ่ม[แก้]