พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพิมลธรรม
(ชอบ อนุจารี)
พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี).jpg
เกิด 23 มีนาคม พ.ศ. 2444
มรณภาพ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
อายุ 91
วัด วัดราษฏร์บำรุง
ท้องที่ จังหวัดชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 6 ประโยค
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
ราชบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์บำรุง, อดีตแม่กองธรรมสนามหลวง[1], อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, อดีตสมาชิกสังฆสภา

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี ท่านเกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2444 โดยเป็นบุตรคนที่ 3 ในจำวน 6 คน ของนายชมและนางจันทร์ จันทร์พยอม ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ราชบัณฑิต, แม่กองธรรมสนามหลวง, สมาชิกสังฆสภา, เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาคตะวันออก, เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, พระอุปัชฌาย์ รวมถึงการปกครองคณะสงฆ์สำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย ท่านเป็นพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในราชทินนนามที่ "พระพิมลธรรม" เป็นรูปสุดท้าย[2] และเป็นผู้ที่เสนอให้มีการจัดงานวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) มรณภาพเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 สิริอายุได้ 91 ปี[3]

การศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชลธารมุนี
 • เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุธี
 • เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี
 • พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก ตรีปิฎกธรรมภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2530 ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต ยติกิจสาทร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]

หนังสือที่เขียน[แก้]

หนังสือที่นิพนธ์ โดย เจ้าคุณพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) [6]

 1. โสฬสปัญหา
 2. ตำนานพระอรหันต์ 8 พิศ
 3. ตำนานพระอรหันต์แปดทิศ
 4. พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 5. พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 6. พุทธประวัติทัศนศึกษา
 7. ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 8. สมบัติรัตนกวีชิ้นเอก
 9. พุทธสาวิกา
 10. แม่ของลูก
 11. คำสั่งของพ่อ
 12. ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 13. เมื่อเราบวช
 14. เมื่อเราบวช 2500
 15. เมื่อเราบวช
 16. ปริทรรศน์ เวชสันดรชาดก
 17. ปริทรรศน์ เวสสันดรชาดก
 18. เมื่อเราบวช (เรื่องราวน่ารู้ทางพุทธศาสนาธรรมปฏิบัติและคติพจน์)
 19. วันศาสนานิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ อนุจารีเถระ
 20. พุทธประวัติทัศนศึกษา
 21. พุทธประวัติทัศนะศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. ทำเนียบแม่กองธรรมสนามหลวง-เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 4-6-52
 2. บทเรียนจากชีวิตและผลงานของ อาสภะเถระ- นิตยสารเสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๙ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๗. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. เข้าถึงเมื่อ 4-6-52
 3. พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี ) ราชบัณฑิต- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลได้จาก [3]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 4-6-52
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่ม 74, ตอนที่ 6, วันที่ 12 มกราคม 2500, หน้า 1
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่ม 105, ตอนที่ 35, วันที่ 4 มีนาคม 2531, หน้า 1-5
 6. งานนิพนธ์ของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [4]. เข้าถึงเมื่อ 4-6-52


ก่อนหน้า พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ถัดไป
พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) 2leftarrow.png ผู้ดำรงราชทินนาม
"พระพิมลธรรม"

2rightarrow.png ไม่มี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) 2leftarrow.png แม่กองธรรมสนามหลวง
(พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2503)
2rightarrow.png สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร)