พรรคมาตุภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคมาตุภูมิ
หัวหน้าพรรค พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
เลขาธิการ มั่น พัธโนทัย
คำขวัญ รักมาตุภูมิ เทิดทูนคุณธรรม
ก่อตั้ง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
สำนักงานใหญ่ 555 อาคารเบญจมาศ ชั้น 5 ถนนร่วมจิตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 500
เว็บไซต์
พรรคมาตุภูมิ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย

พรรคมาตุภูมิ (อังกฤษ: Matubhum Party) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีชื่อเดิมว่า "พรรคราษฎร" และเริ่มมีบทบาททางการเมืองในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ภายหลังการเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคของกลุ่มวาดะห์ และกลุ่มปากน้ำ นำโดยนายวัฒนา อัศวเหม ปัจจุบันมี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าพรรค และ ดร.มั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติ[แก้]

พรรคมาตุภูมิ หรือพรรคราษฎร ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เดิมชื่อพรรคราษฎร และเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคมาตุภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552[1] ในระยะแรกพรรคราษฎร ยังไม่มีบทบาททางการเมือง เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัด

ต่อมากิจการของพรรคมาตุภูมิ ได้ถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง ในปลายปี พ.ศ. 2551 ภายหลังคดียุบพรรคใหญ่หลายพรรค ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยสมาชิก ส.ส.กลุ่มวาดะห์ และกลุ่มปากน้ำของนายวัฒนา อัศวเหม ย้ายเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค[2] จากนั้นได้มีการเชิญพลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน อดีตประธาน คมช. เป็นประธานพรรค[3] และรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคในเวลาต่อมา[4]

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. - 3 คน ร่วมรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ย้ายจากพรรคพลังประชาชน 3 คน
2. 2554 2 คน ฝ่ายค้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรค 5 ปี ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือก จำนวน 2 คน คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3 ว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ผลการลงมติในครั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคมาตุภูมิ ทั้ง 3 คน ลงมติสนับสนุนพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นนายกรัฐมนตรี

การเข้าร่วมรัฐบาลอภิสิทธิ์[แก้]

ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาล (พรรคเพื่อแผ่นดิน) บางส่วนลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากพรรคภูมิใจไทย ให้ขับพรรคเพื่อแผ่นดินออกจากการร่วมรัฐบาล ทำให้นายกรัฐมนตรี ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยการตัดโควตารัฐมนตรีของกลุ่ม ส.ส. พรรคเพื่อแผ่นดิน และดึงพรรคมาตุภูมิมาเข้าร่วมรัฐบาลแทน ซึ่งรัฐมนตรีในโควตาของพรรคมาตุภูมิ คือ ดร.มั่น พัธโนทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (แทนนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์)

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554[แก้]

พรรคมาตุภูมิ เข้าร่วมเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2555 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคมาตุภูมิ ได้ลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ซึ่งเป็นการลงมติที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน

บุคคลสำคัญและ ส.ส. ของพรรค[แก้]

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

 1. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรค
 2. พลเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง รองหัวหน้าพรรค
 3. นายภูวเดช อินทวงศ์ รองหัวหน้าพรรค
 4. ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ รองหัวหน้าพรรค
 5. นายมั่น พัธโนทัย เลขาธิการพรรค
 6. นายพูลผล อัศวเหม รองเลขาธิการพรรค
 7. นายปาน พึ่งสุจริต รองเลขาธิการพรรค
 8. นายนัจมุดดีน อูมา รองเลขาธิการพรรค
 9. นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา รองเลขาธิการพรรค
 10. นางปรียาภา แสงสุรินทร์ เหรัญญิกพรรค
 11. นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 12. นายวิริยะ ลิขิตวงศ์ โฆษกพรรค
 13. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]