พนัส สิมะเสถียร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พนัส สิมะเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
สมัยก่อนหน้า นายบรรหาร ศิลปอาชา
สมัยถัดไป นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม พ.ศ. 2538 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สมัยก่อนหน้า ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
สมัยถัดไป รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 กันยายน พ.ศ. 2475 (82 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส สิมะเสถียร เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[1] อดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตรักษาการอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12,กฎหมายการคลัง) และประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน

ดร.พนัส สิมะเสถียร สมรสกับนางกัลยา สิมะเสถียร มีบุตร 3 คน คือ นายดนุชา สิมะเสถียร, นางณัฐญา นิยมานุสร (สิมะเสถียร) และ นายธีรสุต สิมะเสถียร

ดร.พนัส สิมะเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

การศึกษา[แก้]

  • พ.ศ. 2494 ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2497 B.A., Cum Laude, สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men's College, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2498 ปริญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2501 ปริญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2527 พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า พนัส สิมะเสถียร ถัดไป
สุธี สิงห์เสน่ห์ 2leftarrow.png ตรากระทรวงการคลัง.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(14 มิถุนายน พ.ศ. 253522 กันยายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png ธารินทร์ นิมมานเหมินท์