รายนามผู้บัญชาการทหารเรือไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
Royal Thai Navy Seal.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
อยู่ในตำแหน่ง
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
การสถาปนาตำแหน่ง พ.ศ. 2394
เว็บไซต์ Thai Navy Commander
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งกองทัพเรือไทย

ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า[แก้]

ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง[แก้]

ผู้บัญชาการทหารเรือ[แก้]

(รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ - 11 มกราคม 2476 - 1 พฤษภาคม 2477)
 • พลเรือตรีพระยาวิจารณ์จักรกิจ(บุญรอด สวาทะสุข) - 10 พฤษภาคม 2481 - 23 ตุลาคม 2481
(รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ - 2 พฤษภาคม 2477 - 9 พฤษภาคม 2481)
 • พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) - 2 กรกฎาคม 2494 - 30 พฤศจิกายน 2494
 • จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) - 1 ธันวาคม 2494 - 19 กันยายน 2500
 • พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) - 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2505
 • พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ - 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2507
 • พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร - 1 ตุลาคม 2507 - 20 กุมภาพันธ์ 2509
 • พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ - 7 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2514
 • พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ - 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
 • พลเรือเอก กมล สีตกะลิน - 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
 • พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา - 1 ตุลาคม 2516 - 18 พฤศจิกายน 2516
 • พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - 19 พฤศจิกายน 2516 - 30 กันยายน 2519
 • พลเรือเอก อมร ศิริกายะ - 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
 • พลเรือเอก กวี สิงหะ - 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
 • พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน - 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
 • พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ - 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
 • พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช - 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
 • พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร - 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
 • พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง - 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
 • พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ - 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
 • พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช - 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
 • พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช - 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
 • พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ - 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
 • พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข - 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
 • พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ - 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
 • พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง - 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
 • พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา - 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
 • พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ - 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
 • พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล - 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
 • พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ - 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
 • พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ - 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
 • พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ - 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย - 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
 • พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ - 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]