ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ออโรรา ปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่ง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเอง และมีผลกระทบกับมนุษย์ ตัวอย่างเช่นเหตการณ์ที่พบเห็นทั่วไป ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า พายุ และเหตุการณ์ที่ไม่พบบ่อยนัก เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก