ประเทศจำลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประเทศจำลอง (อังกฤษ: micronation) เป็นหน่วยซึ่งอ้างว่าเป็นรัฐเอกราชหรือรัฐ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ หรือองค์การระหว่างประเทศสำคัญใด ๆ

ประเทศจำลองแตกต่างจากประเทศในจินตนาการ และจากกลุ่มสังคมประเภทอื่น (เช่น หมู่บ้านนิเวศ [ecovillage] เผ่าชน ตระกูล ลัทธิ และสมาคมชุมชนผู้อยู่อาศัย) โดยการแสดงการอ้างเอกราชเหนือดินแดนกายภาพอย่างเป็นทางการและต่อเนื่อง แม้จะมิได้รับการยอมรับก็ตาม