บุคคลธรรมดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางกฎหมาย บุคคลธรรมดา หรือ บุคคล (อังกฤษ: natural person) หมายถึงมนุษย์ที่มีตัวตนจริงในปัจจุบันหรือในอดีต ตรงข้ามกับนิติบุคคลที่หมายถึงองค์การต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน สถานะบุคคลจะเกิดแก่มนุษย์เมื่อออกจากครรภ์มารดาและมีชีวิตรอด ในหลาย ๆ กรณี บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

อาชญากรรม[แก้]

ตามปกติบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ก่ออาชญากรรม แต่ก็อาจถูกฟ้องร้องได้ในฐานะนิติบุคคล สัตว์อื่นนอกจากมนุษย์ไม่ถือว่าเป็นบุคคลดังนั้นสัตว์จึงก่ออาชญากรรมไม่ได้ [1] แต่บุคคลที่เป็นเจ้าของสัตว์นั้นต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

อ้างอิง[แก้]

  1. People v. Frazier, 173 Cal. App. 4th 613 (2009). In this case, the California Court of Appeal explained: "Despite the physical ability to commit vicious and violent acts, dogs do not possess the legal ability to commit crimes."