นิกายวินัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิกายวินัยหรือนิกายหลู่จุง ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถัง โดยพระภิกษุเต้าซวน นิกายนี้ถือพระวินัยเป็นสิ่งสำคัญสุด โดยถือตามพุทธดำรัสที่ว่า "ธรรมวินัยนี้จักเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้ว" คัมภีร์สำคัญของนิกายนี้คือ พระวินัยภาคทั้งสี่ (ซูเฟนหลู่) พระวินัยของนิกายนี้ใกล้เคียงกับฝ่ายเถรวาท ภิกษุรักษาวินัย 250 ข้อ ภิกษุณีรักษาวินัย 350 ข้อ วินัยทั้งหมดแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือ

  • งดเว้นการกระทำที่เป็นอกุศล เช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ดื่มสุรา
  • กระทำสิ่งที่เป็นกุศล เช่น เมตตาต่อสัตว์ รักษาวาจาสัตย์
  • บำเพ็ญประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ เป็นการช่วยเหลือสรรพสัตว์ตามความนิยมของฝ่ายมหายาน เช่นสั่งสอนสัตว์ให้ได้รู้จักพระธรรม

นิกายวินัยในญี่ปุ่น[แก้]

ในญี่ปุ่น นิกายนี้มีชื่อว่านิกายริตสุ ท่านวันจินนำมาจากจีนเมื่อ พ.ศ. 1297

อ้างอิง[แก้]

  • ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น. กทม. สุขภาพใจ. 2545