นักปรัชญา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นักปรัชญา คือบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาและการผลิตองค์ความรู้ทางปรัชญา ในภาษาไทยมีคำที่มีที่มาจากรากศัพท์เดียวกันและมีความหมายคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ปราชญ์ และ นักปราชญ์ คำว่านักปรัชญาในภาษาอังกฤษคือ philosopher แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ผู้รักในความรู้"

รายชื่อนักปรัชญา[แก้]

นักปรัชญาตะวันตก[แก้]


นักปรัชญาตะวันออก[แก้]

ขงจื๊อ (ข่งฟูจื่อ) - เล่าจื๊อ (เหล่าจือ) - อัลราซี - เม่งจื๊อ (เมิ่งจือ) - จวงจื่อ - ฉุนสื่อ - นาคารชุน - พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) - ศังกราจารย์ - โดเง็ง เซ็นจิ - จูชือ