นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (อังกฤษ: actuary) หรือ แอคชัวรี คือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบทางด้านการเงินของความไม่แน่นอนในอนาคต

ความสามารถ[แก้]

ความสามารถของแอคชัวรีที่กล่าวมาได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งยวดสำหรับธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยใช้พื้นฐานของหลักการทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีการเงิน ทฤษฎีดอกเบี้ย การโมเดลความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ การสร้างสมการถดถอย หรือแม้กระทั่งวิชาที่ว่าด้วยธุรกิจประเภทต่างๆ ที่แอคชัวรีต้องเอาไปใช้ประยุกต์ เช่น ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันกลุ่ม ธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ การจัดการความเสี่ยงในด้านการเงิน การประกันต่อ และการจัดการกองทุนบำเน็จบำนาญ เป็นต้น

ในประเทศไทย[แก้]

ตามกฎหมายที่ คปภ และสมาคมด้านประกันภัยในต่างประเทศได้กำหนดข้อบังคับต่าง ๆ มามากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ทุกบริษัทประกันจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหมายถึงนักคณิตศาสตร์ประกันภัยชั้นครู ฉะนั้นบุลคลากรทางด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก และปัจจุบันก็ต้องอาศัยการจ้างงานชั้นครูต่างชาติอยู่

อ้างอิง[แก้]