ธนาคารธนชาต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภท บริษัทมหาชน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
สำนักงานใหญ่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
บุคลากรหลัก นายบันเทิง ตันติวิท
เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) ) เป็นธนาคารพาณิชย์จำนวนสาขาเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย โดยมีสาขา ทั้งหมด 620 สาขา เริ่มเปิดดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545

ประวัติ[แก้]

ก่อนมาเป็น ธนาคารธนชาต ในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงการคลัง ประกาศออกใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ แทน ใบอนุญาตประกอบการ Super Finance ตามนโยบายสนับสนุนการรวมกิจการระหว่างสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ที่จะยื่นขอจะต้องเกิดจากการรวมกิจการอย่างน้อย 5 แห่ง และมีเงินกองทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท (หลังหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว) ต่อมาในปี 2542 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ จากนั้นธนาคาร ธนชาตก็ได้เริ่มเปิดให้บริการเป็นวันแรกในวันที่ 22 เมษายน และในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ หลังจากนั้น ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงค์) ธนาคารที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงอันดับต้นๆ ของโลก ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นธนาคารธนชาตอยู่ร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2552 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค.53 ธนาคารธนชาตได้รับเลือกจากกองทุนฟื้นฟูฯ ให้เข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำนวน 1,005,330,950 หุ้น (47.58%) ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท ซึ่งจะทำให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับ 5 ของไทย มีสินทรัพย์ 8.57 แสนล้านบาท มีสาขารวม 620 แห่งทั่วประเทศ มีเครื่องเอทีเอ็มจำนวน 2,101 เครื่อง

ธนชาต คำนี้มีความหมาย เริ่มแรกทุกกลุ่มธุรกิจใช้คำว่า ธนชาติ ซึ่งหมายถึง การเกิดแห่งทรัพย์ ต่อมาได้เปิดดำเนินการ ธนาคารธนชาต จึงใช้ชื่อว่า ธนชาต เนื่องจากติดข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า ชาติ อยู่ในชื่อของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการสร้างความจดจำในการสื่อสารเรื่องแบรนด์ ทุกบริษัทในกลุ่มธนชาตจึงเปลี่ยนมาใช้ ธนชาต เป็นต้นมา ซึ่ง ธนชาต หมายถึง ทรัพย์ที่เกิดแล้ว

ผู้บริหาร[แก้]

 • นายบันเทิง ตันติวิท : ประธานกรรมการ
 • นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ : รองประธานกรรมการ
 • นางมิเชล ชิว คว๊อก : รองประธานกรรมการ
 • นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ : กรรมการอิสระ
 • นายณรงค์ จิวังกูร : กรรมการอิสระ
 • นายสถาพร ชินะจิตร : กรรมการอิสระ
 • รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ : กรรมการอิสระ
 • นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป : กรรมการ
 • นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : กรรมการ
 • นายเบรนดอน คิง : กรรมการ
 • นายกอบศักดิ์ ดวงดี : กรรมการ
 • นายมาร์ติน วีคส์ : กรรมการ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • [1] ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)