ธนญชัย ศรศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thanonchai Sornsriwichai
{{{main_occupation}}}
ธนญชัย ศรศรีวิชัย.jpg

รางวัล The Gunn Report 2005

Thanonchai Sornsriwichai (Thai: ธนญชัย ศรศรีวิชัย) works as a film director. First, he worked as a graphic designer at the Sarm Nor After that, he worked as a film director at the Phenomenon Company which produces products such as yellow pages, smooth e baby face, Bangkok insurance etc. His advertising style is distinctive. For example, in the color of Ads he uses faded tone where there are ordinary people as leading actors.In the Ads he used his voice tinged with a little irony. In the advertising world, this is a new approach and revolutionized the way Ads are created at present This is the reason that Thanonchai got the Cannes Lion Award (Cannes Lion) for advertising, which is the highest award in the advertising world. Thanonchai won the gold (Gold Lions) over a period of 5-6 years and has been recognized as one of the world’s best advertising directors.การงาน[แก้]

year work
2006 Cannes Lion Gold Smooth E

Gold Bangkok insurance

2007 Silver Lamp

smart purse halls candy Sinmunkong Insurance

2008 Ministry of Energy
2009 Sorry Thailand

Global fund

2010 Bangkok insurance บุตรสุดรัก

Thai health about the Drunk Nature gift car for cash mind mint black mint idea max Monster

2011 vixol

oriental princess society Double A Color print Preaw Coffee Cash to car Bangkok insurance silence of love silence of love

Reference http://creativity-online.com/news/thanonchai-sornsrivichai-phenomena/118840 http://www.adobomagazine.com/global/module.php?LM=news.level1&id=1295838798770 http://nationmultimedia.com/2007/10/21/book/book_30052851.php http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=50228 http://www.bestadsontv.com/profile/5615/Thanonchai-Sornsriwichai