ทีวีพี 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

[[

ทีวีพี 1 (TVP1) คือสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโปแลนด์ (เริ่มออกอากาศ 25 ต.ค. 1952) เปิดสถานีเวลา 05.30 มีช่องพีน้อง คือ

Do 1 października 1970 w Polsce był tylko jeden program telewizyjny, więc do oznaczenia anteny używano albo ówczesne logo Telewizji Polskiej, albo ówczesne logo ośrodka regionalnego TVP. Pierwsze trzy oznaczenia nie były używane stale w czasie programów. Używano ich tylko podczas identów TP1 i zapowiedzi omawianych programów dnia. Dopiero w połowie 1992 stacja rozpoczęła testowe nadawanie programów z logo (wówczas trzecim), które znajdowało się w prawym górnym, prawym dolnym lub lewym górnym rogu ekranu (używano również samej cyfry "1"). Regularną emisję programu z logo w prawym dolnym rogu ekranu stacja zaczęła 3 marca 1993, natomiast 19 kwietnia 1993 zostało ono przeniesione w prawy górny róg ekranu, gdzie znajduje się do dziś. Przez krótki czas znajdowało się również w lewym górnym rogu ekranu (podczas Wiadomości, gdy prezenter siedzi po lewej stronie, w niektórych programach w 1993 i 1994, programie muzycznym "Letnie eMTiVi" emitowanym latem od 1992 do 1994, który retransmitował teledyski z MTV, niektórych transmisjach Anioła Pańskiego z Watykanu oraz transmisjach sportowych). W okresie od 1 maja do 14 maja 1993 emisja programów z logo została przerwana wskutek awarii generatora logo. Telewizja Polska musiała czekać 2 tygodnie na sprowadzenie nowego sprzętu z USA.