ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-2256.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256
ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด
ความยาว: 77.033 กม. (48 ไมล์)
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Highway-205.svg ถนนสุรนารายณ์ ใน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทางแยกหลัก: 2089 ใน อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

2338 ใน อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
2243 ใน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2357 ใน อ.ชัยบาดาลจ.ลพบุรี
2247 ใน อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
2164 ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ปลายทางทิศตะวันออก: ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ Thai Highway-201.svg

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 สายแยกทางหลวงหมายเลข 205 (ลำนารายณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) เป็นทางหลวงสายหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 75 กิโลเมตร แนวสายทางเริ่มจากถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) กิโลเมตรที่ 3 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ข้ามแม่น้ำป่าสัก ผ่านอำเภอท่าหลวง เข้าสู่อำเภอชัยบาดาลอีกครั้ง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เข้าสู่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปสิ้นสุดสายทางที่ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) กิโลเมตรที่ 30 ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่สำคัญบริเวณถนน[แก้]

 • เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง
 • โรงพยาบาลท่าหลวง
 • ตลาดท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • เขาผาแดง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • เทือกเขากั้นภาคกลางกับภาคอิสาน
 • ตลาดเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 • ตลาดห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • สวนป่าด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 • อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา