สร้อยทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ดอกสร้อยทอง)

ดอกสร้อยทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Solidago canadensis ดอกสร้อยทอง ชื่อวงศ์ COMPOSITAE ชื่อสามัญ Golden rod ชื่ออื่นๆ สร้อยทอง ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกาเหนือ การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, แยกหน่อ ประวัติและข้อมูลทั่วไป สร้อยทองเป็นไม้ตัดดอกที่นิยมใช้ประกอบกับดอกไม้อื่น เช่น กล้วยไม้ เพื่อใช้บูชาพระ หรือ ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สร้อยทองเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นแตกแขนง มีพุ่มสูงประมาณ30-100ซม. ใบมีรูปร่างยาวรี ยาวประมาณ 10-12 ซม. ใบมีสีเขียวเข้ม ใบช่วงบนลำต้นจะเล็กกว่าใบช่วงล่างของลำต้น ดอกมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม ช่อดอกเป็นแบบกลุ่มมีดอกย่อยเล็กๆ อยู่ภายในช่อดอก โดยช่อเหล่านี้จะมีก้านดอกสั้นๆ ติดอยู่กับก้านชูดอก ก้านช่อดอกจะตั้งฉากกับลำต้น ขนาดของดอกค่อนข้างเล็กเมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 1 ซม. การปลูกและดูแลรักษา สร้อยทองเป็นไม้กลางแจ้งควรปลูกในที่มีแสงส่องได้ทั่วถึงตลอดวัน สามารถทนต่ออากาศร้อนได้ดีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ30-40องศาเซลเซียส ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิดที่มีอินทรียวัตถุสูงมีความชื้นสม่ำเสมอแต่ไม่ชอบแฉะ หลังจากปลูกควรรดน้ำสม่ำเสมอเช้าและเย็น เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ทุกๆ 2 สัปดาห์ จนกระทั่งเริ่มแทงช่อดอกหรือประมาณ 60 วันหลังปลูกใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12-