ดวงจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดวงจีน เป็นการดูดวงประเภทหนึ่งตามวัฒนธรรมความเชื่อของจีน การสามารถจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งนั่นก็ต้องอาศัยการเข้าใจในดวงจีน เช็คพื้นดวงของผู้อยู่อาศัยว่าธาตุสำคัญของเขาคือธาตุอะไร และ ไม่เพียงแค่รู้ว่าธาตุอะไร ยังต้องสามารถเจาะลงไปถึงว่าตัวอักษรตัวไหน ที่ให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างสูงสุด แต่ซินแสทั่วไปมักจะบอกเพียงว่า เช่น "ธาตุไฟให้คุณ" ให้นอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ แต่ธาตุไฟในทิศใต้ของหลอแกมีตัวหนังสือถึง 3 ตัวด้วยกัน และใน3ตัวนั้นก็บอกหน่วยย่อยขององศาที่ต่างกันออกไป คำถามคือ ตัวหนังสือตัวไหนหละที่เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง นั่นคือความไม่ละเอียดรอบคอบของซินแสทั่วๆไป แล้วก็ปล่อยให้เจ้าของบ้านไปเสี่ยงโชคเอาเอง อย่างนี้ถือว่าเป็นซินแสที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างสูง

ดังนั้นในการเลือกใช้ซินแสไม่ใช่เลือกที่ชื่อเสียง แต่กลับต้องเลือกที่ความละเอียดรอบคอบ และ ไม่ฉาบฉวย และจะต้องสามารถชำนาญในดวงจีนเป็นอย่างยิ่ง บททดสอบง่ายๆสำหรับซินแสบางจำพวก “แค่เราเอาดวงของเราให้เขาดู หากเขาสามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างในชีวิตของเราได้ นั่นแปลว่าเขารู้เรื่องธาตุในดวงเราเป็นอย่างดี แต่หากได้ยินซินแสตอบว่า “ฮวงจุ้ยไม่เกี่ยวกับดวงจีน” แปลว่าเรากำลังเจอซินแสจอมปลอมเข้าให้แล้วเพราะเขาไม่รู้เรื่องธาตุในดวงของเราเลย แล้วจะหาทิศที่เป็นคุณให้กับตัวของเราได้อย่างไร โปรดจงระวังให้ดี

แต่ในเรื่องของการหาธาตุสำคัญเพื่อใช้ปรับดวงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ประสบการณ์ในการอ่านดวงมาไม่น้อย และ ต้องเข้าใจเรื่องของการทำงานของธาตุทั้ง 5 ในดวงอย่างถ่องแท้ด้วย เพราะนี้คือ1ในความสำคัญของคำว่า "ฮวงจุ้ย 3 ประสาน" คือ ฟ้า ดิน และ คน หากขาดซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการจัดฮวงจุ้ยที่สมบูณร์แบบได้

รูปแบบ[แก้]

ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้ว นักปราชญ์ชาวจีน ได้ค้นพบว่า พลังงานต่างๆบนโลกมีความสัมพันธ์กับโลกของเรา โดยเฉพาะกับมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องความ สัมพันธ์ในเรื่องการก่อเกิดและการบั่นทอนของธาตุทั้ง5 ซึ่งจะมีผลต่อมนุษย์ทั้งในด้าน สุขภาพต่างๆ เพราะ กล่าวคือ ในคนเราก็จะประกอบด้วยธาตุทั้ง5 แต่จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล เวลา ปี วันที่เกิด ว่าคนๆนั้นได้รับพลังจากฟ้า แล้วได้ประจุธาตุตัวไหนมากน้อยเช่นไร คนๆนั้นก็จะมีการแสดงออกมา ตามลักษณะของธาตุนั้นๆออกมา

ด้วยความมหัศจรรย์ของดวงจีน ที่ใช้แค่ หลักการ5 ธาตุ ก็สามารถนำมาทำนายเรื่องราว หรือ วิเคราะห์โรคต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จากหมอจีน เช่นการจับชีพจร หรือ ดูดวงจีนเพื่อวิเคราะห์ดูว่าบุคคลคนนั้น มีปัญหาอะไร ต้องทำการรักษาอย่างไร เขาก็ใช้หลักธาตุในการวิเคราะห์ทั้งนั้น ซึ่งแต่เดิม ดวงจีนก็จะนำมาใช้ ในเรื่องของการรักษาโรค เป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยความพิเศษของดวงจีนในเรื่องต่างๆ จึงได้มีการนำมาทำนายเรื่องราวต่างๆ ดังน้นจึงพอสรุปคร่าวๆได้ว่า

จุดมุ่งหมาย[แก้]

 1. ดูลักษณะนิสัยของเจ้าชะตา โดยดูจากราศีประจำวันเกิดของดวงชะตา
 2. ดูภาพรวมของดวงชะตาว่าบุคคลคนนั้นมีพื้นดวงอย่างไร โดยทำการวิเคราะห์ราศีทั้ง 4 แถวของดวงชะตา โดยใช้หลัก ก่อเกิด บั่นทอน ภาคี
 3. ดูธาตุประจำชะตา ว่าแข็งแรงหรืออ่อนแอ เพื่อหาธาตุสำคัญมาปรับดวงชะตาให้สมดุล โดยใช้หลัก หยิน-หยาง
 4. นำดวงชะตา มาปรับแก้ไขฮวงจุ้ย เช่นหาตำแหน่งหัวนอน โต๊ะทำงาน
 5. เพื่อหลีกเลี่ยงกระทำการในวันไม่ดี โดยใช้หลักการ ก่อเกิด และบั่นทอน พิจารณา

การอบรม ศึกษาดวงจีนในประเทศไทย[แก้]

 1. จากข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานความรู้ในวิชาดวงจีน ฮ้วงจุ้ยที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึงการที่จะต้องเข้าใจธาตุทั้ง 5 สัมพันธ์กัน ณ สถานที่และในช่วงเวลาจำเพาะ สัมพันธ์กับเจ้าของสถานที่ จึ่งจะเกิดผลลัพธ์ขึ้น
 2. ดังนั้นถ้าจะศึกษาวิชาการเหล่านี้ ผู้ศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นมาด้วยหลักของหยิน-หยาง 5 ธาตุเป็นสำคัญ
 3. แล้วนำความเข้าใจนี้ไปหาค่าความผันแปรระหว่าง บุคคล เหตุการณ์หรือเรื่องราว ณสถานที่ วันเวลา จำเพาะ ก็จะคาดคะเนเรื่องราวดีร้ายที่จะเกิดขึ้นได้
 4. จากข้อมูลทั้ง 3 ข้อ ต้องใช้ฐานความรู้หลากหลายของหยินหยาง 5 ธาตุผันแปรแข็งแรง อ่อนแอตามฤดูกาล วันเวลา
 5. ฐานความรู้เหล่านี้ต้องใช้เวลาศึกษาเฉพาะพื้นฐานของหยินหยาง 5 ธาตุก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปี
 6. มีความรู้พื้นฐานแล้วต้องหาประสบการณ์แทนค่า อธิบายเรื่องราวอีกอย่างน้อยครึ่งปี
 7. รวมหลักสูตรของการศึกษาวิชาดวงจีน ดาวเหิน ฮ้วงจุ้ยทั่วไปก็ต้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (1 ปีต้องศึกษาไม่น้อยกว่า150 ชั่วโมง)
 8. ดังนั้นขอชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการหยินหยาง 5 ธาตุแผนโบราณของชนชาวจีนอย่างท่องแท้
 9. การประกาศอบรม ศึกษาวิชาดวงจีน ฮ้วงจุ้ยในเวปไซด์ต่าง ๆ ที่ใช้เวลา 3 ครั้งบ้าง 1-3 เดือนบ้าง ผู้ประกาศควรอธิบายให้ละเอียดว่าเป็นการบอกกล่าว เล่าถึงหรืออธิบายวิชาการเล่านี้ในแง่ของความเข้าใจ ไม่ใช้เรียนรู้ที่จะนำไปใช้งานได้
 10. ถ้าดวงจีนหรือฮ้วงจุ้ย สามารถทำให้ปรับดวงชะตา วิถีทางดำเนินชีวิตให้ดีได้ แสดงว่าก็สามารถทำให้วิบัติล่มจมได้เช่นกันดังนั้นผู้สนใจวิชาการเหล่านี้ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการถูกหลอกลวงจากผู้รู้บ้างเล็กน้อยไปหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้แต่สนใจ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]