ชีวสังเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชีวสังเคราะห์ (อังกฤษ: Biosynthesis) เป็นการผลิตสารประกอบเคมีจากรีเอเจนต์ (reagent) ชีวสังเคราะห์ ไม่เหมือนการสังเคราะห์ทางเคมี (chemical synthesis) เพราะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตและถูกเร่งปฏิกิริยาโดยเอ็นไซม์ และมันเป็นส่วนสำคัญของเมแทบอลิซึม

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวสังเคราะห์[แก้]

ส่วนประกอบอื่นที่ต้องใช้[แก้]

  • ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยทั่วไปจะป็นเอ็นไซม์
  • รีดักชั่น อีควิวาเลนต์ (Reduction equivalents) ในรูปของ NADH, NADPH ฯลฯ

ผลผลิตที่ได้จากชีวสังเคราะห์[แก้]

ด้วยวิธีการนี้และความเจริญก้าวหน้าทาง ไบโอเทคโนโลยี่ (biotechnology) อาจสามารถผลิตพลาสติกที่สลายตัวได้เองทางชีวภาพ