ชาวอาร์เมเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชาวอาร์เมเนีย (อาร์เมเนีย: հայեր) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นประชากรหลักของอาร์เมเนียและ และยังมีชุมชนชาวอาร์เมเนียในประเทศเพื่อนบ้านของอาร์เมเนีย เช่น จอร์เจีย อิหร่าน รัสเซีย ยูเครน ฯลฯ เหตูการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียทำให้ชาวอาร์เมเนียอพยพไปยังหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ฯลฯ

ชาวอาร์เมเนียเป็นชนชาติแรก ๆ ในโลกที่นับถือคริสต์ศาสนา ทำให้อาร์เมเนียเป็นประเทศแรกในโลกที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ โดยที่ศาสนจักรของอาร์เมเนียไม่ได้ขึ้นตรงหรือมีความเกี่ยวข้องกับศาสนจักรโรมันคาทอลิกแต่อย่างใด

อ้างอิง[แก้]

  • The categorization of Armenian churches in Los Angeles used information from Sacred Transformation: Armenian Churches in Los Angeles a project of the USC School of Policy, Planning, and Development.
  • Some of the information about the history of the Armenians comes from the multi-volume History of the Armenian People, Yerevan, Armenia, 1971.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]