ชาวทิเบต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชาวทิเบต
Total population
ระหว่าง 5 ล้านถึง 10 ล้านคน
Regions with significant populations
เขตปกครองตนเองทิเบต มีใน มณฑลชิงไห่ มณฑลเสฉวน และมณฑลกานซู
(ปกครองโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีน claimed by ธงชาติของทิเบต Central Tibetan Administration[1])
อินเดีย ประเทศอินเดีย
เนปาล ประเทศเนปาล
ภูฏาน ประเทศภูฏาน
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ประเทศแคนาดา
Languages
ภาษาทิเบต
Religion
ส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน ลัทธิบอน ส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม
Related ethnic groups

ชาวทิเบต เป็นชนกลุ่มใหญ่ในเขตปกครองตนเองทิเบต ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือชนชาติกลุ่มน้อย กลุ่มหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่เป็นของตนเอง แต่ความเป็นชุมชนเมืองและเศรษฐกิจของชาวจีนซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่กำลังทำลายความเป็นทิเบตดั้งเดิม ดั่งชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆทั่วโลก

ชาวทิเบตสืบเชื้อสายจากชนเผ่าตูรัน และตังกุตในเอเชียกลาง ต่อมาได้อพยพมาจากทางตอนบนในเขตหุบเขาที่ราบลุ่มแม่น้ำยาร์ลุงซางโป และแต่งงานกับชนพื้นเมืองแถบนี้ แล้วออกลูกออกหลานเป็นชาวทิเบตในปัจจุบัน ชาวทิเบตเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ในอดีตเคยเป็นพวกชาวเขาที่ไม่แตกต่างกับชาวเขาทั่วไป แต่พอได้รับพระพุทธศาสนาแบบวัชรยานจากพระปัทมสัมภวะ (คุรุรินโปเช่) ทำให้ทิเบตมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น

ชาวทิเบตส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัชรยาน นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลามราว 2,000 คน และคริสตังทิเบตราว 600 คน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Unrepresented Nations and Peoples Organization - Tibet
  2. Tibet Society Malta. Tibetan Buddhism. เรียกดู 14 กุมภาพันธ์ 2556

ดูเพิ่ม[แก้]