จักรพรรดิโจวไท่จู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระจักรพรรดิโจวไท่จู่ (ค.ศ. 904 - 954) ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โฮ่วโจว พระนามเดิมว่ากัวเว่ย ประสูติเมื่อ ค.ศ. 904 (พ.ศ. 1547) ใน รัชสมัยจักรพรรดิถังไอตี้ (หลี่จู) (ค.ศ. 904 - 907) ซึ่งตรงกับปลายสมัยราชวงศ์ถัง

ทรงโค่นราชวงศ์โฮ่วฮั่นลงได้สำเร็จ และสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิ ทรงพระนามว่า จักรพรรดิโจวไท่จู่ เมื่อวันขึ้นปีใหม่ ปี ค.ศ. 951 (พ.ศ. 1494) ขณะพระชนม์ 47 พรรษา ถือว่าทรงเป็นจักรพรรดิที่เป็นชาวฮั่น องค์แรกนับตั้งแต่ ค.ศ. 923 (พ.ศ. 1466)

สวรรคตในปี ค.ศ. 954 (พ.ศ. 1497) ขณะพระชนม์ได้ 50 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 3 ปี องค์ชายไช่หยง พระราชโอรสบุญธรรมจึงทรงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิโจวชิจง

ก่อนหน้า จักรพรรดิโจวไท่จู่ ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นหยินตี้
ราชวงศ์โฮ่วฮั่น
2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1494 - พ.ศ. 1497)
2rightarrow.png จักรพรรดิโจวชิจง