รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะเทคนิคการแพทย์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค เป็นต้น

รายชื่อ[แก้]

อักษรย่อ
คณะ หลักสูตร การรับรองหลักสูตร
MT PT RT ND SS CVT OP HP BMS EH OHS ATM HS HB PH
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         MTC[1], PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร           MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     MTC[1]PTC[2]
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์         MTC[1]PTC[2]
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          

อ้างอิง[แก้]