รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะเทคนิคการแพทย์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค เป็นต้น

คณะ/มหาวิทยาลัย สาขา
กายภาพบำบัด[1]
สาขา
เทคนิคการแพทย์ [2]
สาขา
รังสีเทคนิค
สาขาอื่น ๆ
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Yes check.svg
 
Yes check.svg
 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน    สาขาเทคโนโลยีชีวการแพทย์
สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
Yes check.svg
 
Yes check.svg
 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
Yes check.svg
 
Yes check.svg
   สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและสาขาทัศนมาตรศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
Yes check.svg
 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
Yes check.svg
 
Yes check.svg
 สาขาชีวเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
Yes check.svg
 
Yes check.svg
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
Yes check.svg
 
Yes check.svg
หมายเหตุ

อ้างอิง[แก้]