กาล-อวกาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางฟิสิกส์, กาลอวกาศ (space time) (นอกจากนี้ยังอาจเรียกว่า กาล-อวกาศ (space–time) กาลอวกาศ (space time) หรือ กาล-อวกาศที่ต่อเนื่อง (space–time continuum) อีกด้วย) เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใด ๆ ที่รวมเอาพื้นที่ หรือ ปริภูมิ (space) และ เวลา (time) ในการผสมผสานให้มีความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวเข้าด้วยกัน กาลอวกาศของเอกภพของเรานั้นมักจะมีการตีความจากมุมมองปริภูมิแบบยุคลิด (Euclidean space), ซึ่งถือว่าเป็นปริภูมิที่ประกอบด้วยสามมิติและเวลาอีกหนึ่งมิติ ที่ถือว่าเป็น 'มิติที่สี่' (fourth dimension)