การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันกีฬาเอเชียใต้ (อังกฤษ: South Asian Games; รู้จักกันในชื่อ SAF Games หรือ SAG) เป็นการแข่งขันกีฬาของประเทศในเอเชียใต้ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และได้จัดการแข่งขันขึ้นทุก ๆ 2 ปี ยกเว้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1984 (พ.ศ. 2527) กาฐมาณฑุ  เนปาล ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (44) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (7) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (5)
2 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1985 (พ.ศ. 2528) ธากา  บังกลาเทศ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (21) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (9)
3 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1987 (พ.ศ. 2530) โกลกาตา  อินเดีย ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (91) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (16) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (4)
4 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1989 (พ.ศ. 2532) อิสลามาบัด  ปากีสถาน ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (61) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (45) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (6)
5 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1991 (พ.ศ. 2534) โคลัมโบ  ศรีลังกา ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (64) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (44)
6 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1993 (พ.ศ. 2536) ธากา  บังกลาเทศ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (60) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (23) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (20)
7 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1995 (พ.ศ. 2538) เจนไน  อินเดีย ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (106) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (16) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (10)
8 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 1999 (พ.ศ. 2542) กาฐมาณฑุ  เนปาล ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (102) ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล (31) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (16)
9 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2004 (พ.ศ. 2547) อิสลามาบัด  ปากีสถาน ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (103) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (58) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (17)
10 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2006 (พ.ศ. 2549) โคลัมโบ  ศรีลังกา ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (118) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (46) ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา (37)
11 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2010 (พ.ศ. 2553) ธากา  บังกลาเทศ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย (90) ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (19) ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (18)
12 การแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียใต้ 2012 (พ.ศ. 2555) นิวเดลี  อินเดีย

จำนวนการจัดการแข่งขัน[แก้]

ประเทศ จำนวนครั้ง ปีที่เป็นเจ้าภาพ
 บังกลาเทศ
3
1985,1993,2010
 อินเดีย
3
1987,1995,(2012)
 เนปาล
2
1984, 1999
 ปากีสถาน
2
1989, 2004
 ศรีลังกา
2
1991, 2006