การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเปิดการประชุมสภาฐานันดรในแวร์ซาย 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789

การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789 เป็นการประชุมสภาฐานันดรฝรั่งเศส (Etats Généraux) ครั้งแรกนับแต่ ค.ศ. 1614 สภาฐานันดรเป็นสมัชชาใหญ่อันประกอบด้วยผู้แทนสามฐานันดรในราชอาณาจักร ได้แก่ นักบวช (ฐานันดรที่หนึ่ง) ขุนนาง (ฐานันดรที่สอง) และสามัญชน (ฐานันดรที่สาม) พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงเรียกประชุมเพื่อเสนอทางออกแก่ปัญหาการเงินของรัฐบาลในพระองค์ สภาฐานันดรประชุมกันหลายสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ. 1789 แต่ติดขัดเพราะทั้งสามฐานันดรขัดแย้งกันในอำนาจของแต่ละฝ่าย การประชุมดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกฐานันดรที่สามหลายคนแยกไปจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) อันเป็นสัญญาณการเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส