การถ่ายเทความร้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การถ่ายเทความร้อนการถ่ายโอนความร้อนมีความสำคัญในชีวิตประจาวันและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การถ่ายเทความร้อนอธิบายการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนระหว่างระบบทางกายภาพขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันโดยการสลายความร้อน ระบบที่ยังไม่ได้แยกออกอาจลดลงในเอนโทรปี วัตถุส่วนใหญ่ปล่อยรังสีอินฟราเรดใกล้ความร้อนที่อุณหภูมิห้องโหมดพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนมีการนำหรือการแพร่กระจายพาพาและการฉายรังสี

กลไก(Mechanisms) รูปแบบพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนคือ

กลไกของการผสมผสาน เป็นกลไกการขนส่งของสารของเหลวหรือสถานที่ให้บริการรักษาจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวและโมเมนตัม

การนำหรือการแพร่กระจาย การถ่ายโอนพลังงานระหว่างวัตถุที่อยู่ในการติดต่อทางกายภาพ การนำความร้อนเป็นสถานที่ให้บริการของวัสดุที่จะนำความร้อนและประเมินผลเป็นหลักในแง่ของกฎหมายฟูริเยร์สำหรับการนำความร้อน

การพาความร้อน การถ่ายโอนพลังงานระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมเนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหลอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือการอ้างอิงสำหรับการประเมินคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนถ่ายเทความร้อน

การแผ่รังสี การถ่ายโอนพลังงานจากการเคลื่อนไหวของอนุภาคภายในอะตอมจะถูกแปลงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [1]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer#Mechanisms