กาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำว่า กาม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ระบุว่า เป็นคำนาม มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต หมายถึง ความใคร่ หรือความใคร่ทางเมถุน ความพึงพอใจในตัณหาราคะ การเติมเต็มความรู้สึกทางเพศ ความพอใจในอารมณ์ ความปรารถนา หรือความสนุกสนานสุนทรีย์ในชีวิต

กาม หรือ กามา สามารถหมายถึง: