กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงพาณิชย์
กท.พาณิชย์.jpg
ตราพระวิสสุกรรม
ที่ทำการ
ไทย
44/100 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2435
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 9,171.6183 ล้านบาท (พ.ศ. 2557) [1]
รัฐมนตรีว่าการ นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล, รัฐมนตรี
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, รัฐมนตรีช่วย
ยรรยง พวงราช, รัฐมนตรีช่วย
ผู้บริหาร ศรีรัตน์ รัษฐปานะ, ปลัด
พิรมล เจริญเผ่า, รองปลัด
วุฒิชัย ดวงรัตน์, รองปลัด
อุรวี เงารุ่งเรือง, รองปลัด
ธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์, หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOC.go.th

กระทรวงพาณิชย์ (อังกฤษ: Ministry of Commerce) เป็นกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ 44/100 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติ[แก้]

กระทรวงพาณิชย์เดิมเรียก "กระทรวงเศรษฐการ" ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมรวมอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกว่า "กระทรวงเกษตรพาณิชยการ" ภายหลังจึงแบ่งออกเป็น กระทรวงเกษตราธิการ และ กระทรวงเศรษฐการ

เมื่อแรกตั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ตั้งนั้นไม่มีที่ทำการกระทรวง เสนาบดีจึงมักจะใช้บ้านของตนเป็นสถานที่ทำงาน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก จึงได้มีการสร้างอาคารที่ทำการอย่างถาวร บริเวณวัง 3 แห่ง คือ วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ และวังกรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ และใช้ทำการมาเป็นเวลากว่า 70 ปี ครั้นสภาพบ้านเมืองเจริญขึ้น รัฐบาลเริ่มมีนโยบายขยับขยายหน่วยงานราชการออกไปยังชานเมืองมากขึ้น เพื่อลดปัญหาความแออัดของตัวเมืองภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ที่ดินราชพัสดุจำนวนเนื้อที่ 48 ไร่เศษ บริเวณตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงจนถึงปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่หลัก[แก้]

  1. ภารกิจด้านในประเทศ มีหน้าที่ดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  2. ภารกิจด้านต่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการเจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จัดระเบียบและบริหารการนำเข้าส่งออก รวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสำปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่างๆ แก้ไขปัญหา และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออก

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีก 3 หน่วยงาน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′59″N 100°29′12″E / 13.88315°N 100.48679°E / 13.88315; 100.48679