กฎทางฟิสิกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แรง ในทาง ฟิสิกส์ คือการกระทำจากภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบทางกายภาพ เช่นคนที่จูงสุนัขอยู่ด้วยเชือกล่าม ก็จะได้รับแรงจากเชือกที่มือ ซึ่งทำให้เกิดแรงดึงไปข้างหน้า ถ้าแรงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจลนศาสตร์ตามกฎข้อที่สองของนิวตันคือ เกิดความเร่ง ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจลน์ศาสตร์ก็อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอื่นๆได้เช่นกัน หน่วยเอสไอของแรงคือ นิวตัน

ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัด ความเร่ง ความเร็ว แรง โมเมนตัม ฯลฯ

ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดแล้วมีใจความสมบูรณ์ เช่น เวลา มวล อุณหภูมิการหาปริมาณ สเกลาร์ลัพธ์ ทำได้ โดยนำมาบวกลบกัน ปริมาณเวกเตอร์ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความสมบูรณ์เข้าใจตรงกันสามารถเขียนแทนด้วยลูกศรกำกับเหนือตัวอักษร a ,v และใช้ลูกศรแทนขนาดและทิศทาง

 • การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติหรือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่ในแนวเดียวกันตลอดเป็นเส้นตรง
 • ระยะทาง (Distance) คือ ความยาววัดตามแนวเส้นที่อนุภาคเคลื่อนที่ เป็นปริมาณสเกล่าร์ (มีเฉพาะขนาด) หน่วยมาตรฐาน SI คือ "เมตร"
 • อัตราเร็ว (สัญลักษณ์: v) คืออัตราของ การเคลื่อนที่ หรือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งก็ได้ หลายครั้งมักเขียนในรูป ระยะทาง d ที่เคลื่อนที่ไปต่อ หน่วย ของ เวลา t อัตราเร็วเป็น ปริมาณ สเกลาร์ ที่มี ไดเมนชัน เป็น ระยะทาง/เวลา ปริมาณ เวกเตอร์ ที่เทียบเท่ากับอัตราเร็วรู้จักกันในนาม ความเร็ว อัตราเร็ววัดในหน่วยเชิงกายภาพเดียวกับควมเร็ว แต่อัตราเร็วไม่ได้มีองค์ประกอบของทิศทางแบบที่ความเร็วมี อัตราเร็วจึงเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่า ขนาด ของความเร็ว
 • ความเร็ว (สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ v) คืออัตราของการเคลื่อนไหวเทียบเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง แสดงโดยค่าของระยะทาง (d) เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (t) ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ ขณะที่ อัตราเร็วที่เป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งมีปริมาณเท่ากันแต่มีทิศทางของการเคลื่อนไหวเพิ่มเข้ามา ความเร็วจึงกล่าวได้ว่าเป็นส่วนประกอบในด้านขนาดของอัตราเร็ว
 • ความเร่ง (acceleration, สัญลักษณ์: a) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง (หรืออนุพันธ์เวลา) ของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็น ความยาว/เวลา² ในหน่วยเอสไอกำหนดให้หน่วยเป็น เมตร/วินาที²
 • แรงย่อย หมายถึงแรงที่เป็นส่วนประกอบของแรงหลายๆแรง ถ้ามีเพียงแรงเดียวก็จะแสดงตัวเป็นทั้งแรงย่อยและแรงลัพธ์ไปในตัว
 • มวล คือ ปริมาณในการต่อต้านสภาพการเคลื่อนที่
 • แรงขนาน หมายถึงแรงที่มีทิศขนานกัน แรงขนานมี 2 ประเภท คือ
  • แรงขนานพวกเดียวกันคือแรงขนานที่มีทิศทางเดียวกัน
  • แรงขนานต่างพวกกันคือแรงขนานที่มีทิศทางตรงข้ามกัน
 • แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitational force : ) คือแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุ ทำให้ วัตถุมีน้ำหนัก
 • แรงตึงในเส้นเชือก (Tension force ) คือแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกที่ถูกขึงตึง โดยที่ ในเส้นเชือกเดียวกันย่อมมีแรงตึงเท่ากันทุกจุด และทิศทางของแรงตึง มีทิศทางอยู่ในแนวของเส้นเชือก